«Full» organisering. Vi gjør jobben – dere setter rammene:

I korthet går tilbudet ut på at vi pakker og sender ut lodd direkte til klubbens medlemmer, eller til klubben for utdeling til medlemmer (halv-organisering), – og følger siden opp innbetalingene fra disse. Vanligvis sendes det ut mellom 12-24 lodd pr medlem.

Klubben har med andre ord ingen utlegg, liten risiko og jobben i tillitsmannsapparatet blir minimal. Erfaringene med dette tilbudet har vært svært gode, og tilbakemeldingene er positive.

For å gjennomføre tilbudet om full organisering trenger vi navn og adresse på de medlemmer som skal selge lodd – i et dataformat som kan leses direkte inn i vårt faktureringsprogram (fortrinnsvis i Excel format).

Vi oversender deg så et forslag til et følgebrev som vedlegges loddene som sendes til det enkelte medlem, og sammen utformer vi brevets endelige tekst.

Etter dette pakker vi loddene sammen med følgebrev og bankgiro, og følger i etterkant opp innbetalingene med 1.varsel. Ønskes utsendelse av ytterligere varsler, er prisen for dette kr. 10,- pr. varsel. Oppfølgings- og purrerutiner avtales i samarbeid med dere.

Enklere kan det ikke gjøres – tillitsmannsapparatet håndterer verken lodd, gevinster eller penger – vi tar oss av alt det praktiske rundt lotteriet!!

Prisen for dette er satt til kun kr 17,50 pr utsendelse av lodd, og kr 20,- pr utsendelse av julekalendere (inkl. 1.varsel), og minimum antall lodd pr utsendelse er 12 lodd/6 julekalendere.

«Halv» organisering:

Vi kan også pakke ferdige konvolutter til alle medlemmene. Disse sendes til klubben, og klubben står selv for utlevering av konvoluttene til riktig medlem. Prisen for dette er kun kr. 10,- pr. utsendelse. (inkl. 1.varsel som sendes direkte til medlemmet) Dette alternativet krever kun en oppdatert medlemsliste, samt et følgebrev fra dere. Fordelen med dette alternativet er at dere unngår svinn i postgang. Denne måten er fordelaktig å benytte dersom dere er usikre på kvaliteten på medlemslistene ifb. med adressene til medlemmene. Dere sparer fortsatt tillitsmannsapparatet for en stor jobb! Vi kan sortere konvoluttene til hver lagleder/hvert lag, dersom dette er spesifisert på oversendte medlemsliste.

Dette sier klubbene

Alle idrettslag er presset på tid, da det i hovedsak er basert på frivillighet. Derfor er det viktig å forenkle der det er mulig. Det å ha lotteri gjennom Sportslotteriet forenkler vårt arbeid. Vi benytter oss av Full organisering; Vi sender Sportslotteriet oppdaterte lister på medlemmer, og de står for utsendelser, fakturering og oppfølging. Vi kan da benytte tiden vår på andre nyttige oppgaver. Vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet, og anbefaler andre idrettslag å delta. I 2018 var Hammer Turn med på organisering for åttende år på rad med både lodd og Julekalendere. Dette gir klubben en kjærkommen årlig inntekt!
May Gunn Madsen
administrasjonsleder, Hammer Turn
Hønefoss Basketballklubb har i flere år benyttet seg av Sportslotteriet for å skaffe inntekter til drift av klubben. Våre erfaringer med lotteriet er utelukkende positive. Enkel kommunikasjon med administrasjonen, rask utsending og god oppfølging underveis er ting som har gjort dette veldig enkelt for oss. Det har vært enkelt for klubbledelsen i og med at Sportslotteriet har tatt seg av alt det praktiske ved lotteriene.”
Tomas Johansen
Sportslig leder, Hønefoss BBK