Om oss

NGTFS Sportslotteri og NGTFS Julekalender arrangeres av Norges Gymnastikk- og Turnforbund, til inntekt for forbundets medlemsklubber. Oppstart er 1. april hvert år. Loddene holder høy kvalitet og tilfredsstiller alle de krav som myndighetene stiller. Lotteriet blir utviklet med sikte på dagens virkelighet. • Vi gjør alt • Vi tilbyr full organisering • Bonusordninger • Inntil 70% fortjeneste Flere klubber har erkjent at loddsalg faktisk er en rettferdig og alternativ inntektskilde til økte kontingenter – et godt alternativ til en rekke andre aktiviteter. Vi sørger for at alt det formelle og praktiske i forbindelse med lotteriet er ivaretatt. Søknader, lotteritillatelser, gevinster, trekning, utsendelse av gevinster osv. Ta kontakt med oss på tlf. 69 27 58 72, mobil: 413 98 998  eller pr. epost: post@sportslotteriet.no