Sportslotteriet er et samarbeid mellom 7 særforbund i Særforbundsalliansen (SFA).

Lotteriet har oppstart den 1 mars hvert år, og er et profesjonelt landsdekkende lotteri som arrangeres av Norges Bandyforbund, Norges Basketballforbund, Norges Bokseforbund, Norges Bordtennisforbund, Norges Bowlingforbund, Norges Danseforbund og Norges Gymnastikk- og Turnforbund,- til inntekt for deres lokale klubber. Loddene holder høy kvalitet og tilfredsstiller alle de krav som norske myndigheter stiller.

Lotteriet blir utviklet med sikte på dagens virkelighet.

• Vi gjør alt 
• Vi tilbyr full organisering 
• Bonusordninger
• Inntil 70% fortjeneste  

Flere klubber har erkjent at loddsalg faktisk er en rettferdig og alternativ inntektskilde til økte kontingenter – et godt alternativ til en rekke andre aktiviteter.

Vi sørger for at alt det formelle og praktiske i forbindelse med lotteriet er ivaretatt. Søknader, lotteritillatelser, gevinster, trekning, utsendelse av gevinster osv.

På alle våre utsendelser medfølger det 10% ekstralodd til innbytte av gevinstlodd. Dette er ment som en gest til vinnere/klubbenes kunder, slik at vinner kan, dersom de ønsker nye lodd/nye kalendre som gevinst, motta dette umiddelbart fra klubb/lag/kontaktperson/loddselger. I stedet for å måtte sende gevinstlodd inn til oss, for å få tilsendt nytt/nye lodd/kalender. Dersom dere ikke ønsker 10% ekstralodd – MÅ dette opplyses om ved bestilling.

Ta kontakt med oss på tlf. 69 27 58 72, mobil: 413 98 998  eller pr. epost: post@sportslotteriet.no